Wat zijn de regels omtrent bijtelling?

Er zijn verschillende regels op het gebied van bijtelling. De regels zijn opgesteld door de overheid en worden door de Belastingdienst gehandhaafd. Op het gebied van deze regels zijn verschillende onderwerpen.

Wanneer moet men bijtelling betalen?

De bijtelling wordt alleen betaald wanneer er is overeengekomen tussen werkgever en werknemer dat de werknemer het voertuig mag gebruiken voor privédoeleinden.

Er moet bijtelling betaald worden wanneer:
– De werknemer meer dan 500km privé rijdt met het voertuig

Er hoeft geen bijtelling betaald te worden wanneer:
– Er verbod privégebruik  is ondertekend
– Er maximaal 500km privé wordt gereden met het voertuig
– Het voertuig niet geschikt is voor privédoeleinden.

Verbod privégebruik
Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.  De werkgever hoort erop toe te zien dat de overeenkomst wordt nageleefd door de werknemer. Er zijn verschillende manieren om dit te controleren. Dit kan handmatig of automatisch met een rittenregistratiesysteem.

Wachtdienstregeling voor u als werkgever

Als u aannemelijk kunt maken dat u aan uw werknemer een auto ter beschikking hebt gesteld voor een wachtdienst (een roulatiesysteem waarbij uw werknemer voor een bepaalde periode oproepbaar moet zijn), mag u alle kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk behandelen.

U moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • De werknemer heeft geen invloed op de keuze van de auto.
  • De privéauto van de werknemer is voor privégebruik even goed/beter geschikt dan de bedrijfsauto.
  • De werknemer moet tijdens de wachtdienst binnen redelijke afstand van zijn woonplaats blijven.
  • Uw werknemer houdt bij hoeveel kilometer hij tijdens de wachtdienst rijdt.
  • Uw werknemer schrijft de plek(ken) op waarvoor hij wordt opgeroepen

De bijtelling niet als loon van de werknemer.
De werkkostenregeling, de bijtelling voor buitengewone beveiligingsmaatregelen kan als eindheffingsloon ondergebracht worden in de vrije ruimte. Vrije vergoedingen en verstrekkingen, op de bijtelling mag de buitengewone beveiligingsmaatregel eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon toegepast worden.

Uitzondering op de wachtdienstregeling
Op het moment dat er geen auto ter beschikking is gesteld, wanneer de werknemer altijd in een auto van de zaak rijdt of wanneer een werknemer alleen 500km privé wil rijden, dan is een sluitende ritregistratie wel van toepassing. In bovenstaande gevallen is een rittenregistratiesysteem een goede investering.