Hoe wordt bijtelling berekend?

De Belastingdienst berekend de bijtelling aan de hand van een aantal stappen. Een aantal van deze stappen komen overeen met de stappen die belangrijk zijn om uit te vinden of er bijtelling betaald dient te worden. De bijtelling die betaald dient te worden is simpel gezegd de waarde van het voertuig en het percentage van die waarde die wordt bepaald door de CO2 klasse waarin het voertuig zich bevind.

De waarde van het voertuig

De waarde van het voertuig wordt bepaald in de berekening voor de grondslag bijtelling privégebruik auto. Deze berekening is een optelsom die is vastgesteld door de Belastingdienst. Er zijn verschillende uitvoeringen van de berekening die samenhangen met de leeftijd van het voertuig.

Hoe wordt bijtelling berekend?

Grondslag bijtelling privégebruik auto is de berekening die samen met de CO2 – regels zorgen voor het bedrag waar u de uiteindelijke bijtelling over betaald. Een van de belangrijkste punten is die CO2 normering. Een ander punt is de datum van de toekenning van het kenteken. Het kenteken kan toegekend zijn voor 1 juli 2006, na 1 juli 2006 of 15 jaar of ouder zijn. Deze datum geld voor auto’s waarvan de 1e toelating en de 1e toekenning van het kenteken in Nederland plaats vonden.

Voor geïmporteerde gebruikte auto’s geld ook de datum van toekenning van het kenteken. Maar niet de datum dat het kenteken wordt uitgegeven in Nederland. Voor geïmporteerde auto’s geld dat de datum van de eerste toekenning van het kenteken in het buitenland wordt genomen. Deze datum valt dus ook in een van de bovenstaande categorieën. De datum van 1e zijn te vinden op het kentekenbewijs onder de datum van 1e toelating.

De grondslag bijtelling wanneer de toekenning voor 1 juli 2006 plaats vond.
Wanneer de toekenning van het kenteken voor 1 juli plaats vond maar niet 15 jaar of ouder is, is de berekening als volgt:

  • Cataloguswaarde inclusief BTW
  • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen(bpm)
  • Prijs van accessoires die “fabrieks-af”op de auto zitten
  • Prijs van accessoires die zijn aangebracht voor datum van toekenning  +
  • Grondslag bijtelling privégebruik auto

De grondslag bijtelling wanneer de toekenning na 1 juli 2006 plaats vond
Wanneer de toekenning van het kenteken na 1 juli plaats vond is de berekening als volgt:

  • Cataloguswaarde inclusief BTW
  • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen(bpm)
  • Prijs van accessoires die namens fabrikant of importeur zijn aangebracht voor datum van
    toekenning  + grondslag bijtelling privégebruik auto

Andere accessoires tellen niet mee, ook niet als ze vóór de datum van toekenning van het kenteken zijn aangebracht.

De grondslag bijtelling wanneer de toekenning 15 jaar of langer geleden plaats vond.
Wanneer de auto 15 jaar of ouder is, hoeft er geen rekening meer gehouden te worden met de cataloguswaarde. De berekening is volledig anders. De grondslag voor de bijtelling wordt nu berekend aan de hand van de waarde van de auto in het economisch verkeer.
De berekening om deze waarde te bepalen is als volgt:

Optie 1.
Het voertuig is getaxeerd voor de verzekering.
Taxatiewaarde van de auto voor de verzekering = Grondslag bijtelling privégebruik auto

Optie 2.
Het voertuig is gerestaureerd.
De kostprijs van de auto + restauratiekosten = Grondslag bijtelling privégebruik auto
Het kan voorkomen dat de waarde hoger uitvalt dan de oorspronkelijke nieuwprijs van de auto.

De CO² klasse van het voertuig

De CO2 klasse waarin het voertuig zich bevind wordt bepaald door de hoeveelheid aan CO2 uitstoot per gr/km. Wanneer dit bekend is moet er gekeken worden naar het soort brandstof waarop het voertuig loopt. Er zit namelijk verschil tussen diesel en de overige brandstofsoorten. Bij de voertuigen die op diesel rijden ligt de grens aanzienlijk lager als bij de voertuigen die op benzine of LPG rijden.
Welke klassen er precies zijn kunt u in onderstaand tekstvak vinden.