Wat is bijtelling?

Bijtelling is het bedrag dat betaald moet worden over het privé-gebruik van een zakelijk voertuig. In ruil daarvoor hoeft de bestuurder van het voertuig deze niet te verzekeren of hier de wegenbelasting over te betalen. Het bedrijf neemt deze kosten voor zijn rekening. In veel gevallen heeft de bestuurder ook een tankpas van het bedrijf zodat de bijtelling de enige kostenpost is die betaald moet worden door de bestuurder.

Wie legt de bijtelling op?

De bijtelling wordt opgelegd door de overheid in de vorm van de Belastingdienst. Deze bepaalt hoeveel bijtelling er betaald moet worden aan de hand van de grondslag bijtelling privégebruik auto. Welke berekening hier voor gebruikt wordt is te lezen op de pagina “Hoe wordt bijtelling berekend?”.

De Belastingdienst legt alleen bijtelling op wanneer er met zakelijke voertuigen privékilometers worden gereden. Het aantal kilometers dat privé gereden mag worden is voor alle bestuurders van zakelijke voertuigen 500km, tenzij anders afgesproken.

Waar heeft bijtelling betalen invloed op?

Het betalen van bijtelling heeft invloed op inkomensafhankelijke regelingen. Wanneer een werknemer bijtelling kan betalen wordt de betaalde bijtelling aan het einde van het jaar bij het inkomen opgeteld. De inkomensafhankelijke regelingen zoals het kindgebonden budget, de zorg-en huurtoeslag kunnen door het betalen van bijtelling lager uitvallen of in sommige gevallen zelfs niet meer toegewezen worden. Er zijn echter uitzonderingen op de regel.