Wat is de relatie tussen bijtelling en rittenregistratie?

De relatie tussen bijtelling en rittenregistratie wordt duidelijk wanneer we kijken naar de invloed die een sluitende rittenregistratie kan hebben op het wel of niet betalen van bijtelling.

Een sluitende rittenregistratie kan invloed uitoefenen op de bijtelling wanneer er tussen werkgever en werknemer een afspraak is gemaakt dat er geen kilometers voor privé aangelegenheden worden gereden. In zo’n geval is het van belang dat er aan te tonen valt dat alle ritten die met het voertuig zijn gemaakt van zakelijke aard zijn geweest.

Wanneer dit met een rittenregistratie aangetoond kan worden, vaak in combinatie met een agenda, zal er geen bijtelling betaald hoeven te worden en kan een boete worden voorkomen.

Met een sluitende rittenregistratie kan het betalen van bijtelling onder bovenstaande voorwaarden dus tot het verleden behoren.