Wat gaan de Provinciale Statenverkiezingen 2015 u brengen?

Posted in: Nieuws overzicht Started by

Wat gaan de Provinciale Statenverkiezingen 2015 u brengen?

480

Minstens 2 beslismoment dit jaar voor de zakelijke rijder

Voor het zakelijk autobeleid zijn er de komende maanden minstens 2 cruciale momenten. Vanavond tijdens de provinciale statenverkiezingen en de presentatie van de zogenaamde ‘Autobrief 2.0’. Deze zal rond de zomer naar de tweede kamer gaan.

Als het om de autobelastingen gaat is het eigenlijk nooit saai. Voor de ondernemer is dit erg hinderlijk, want er blijft een zweem van onzekerheid hangen rond de kostenplanning voor je vervoermiddelen.

Autobrief 2.0
Die laatste mijlpaal van dit jaar verdient wat extra aandacht. Het meerjarige beleid voor de autobelastingen loopt namelijk tot en met dit jaar en er had dus al lang een vervolg op moeten komen voor de periode tot 2019. Dat is echter tot op heden nog niet gebeurd.

Kort door de bocht kun je stellen dat staatssecretaris Wiebes van 2016 een soort overgangsjaar heeft gemaakt. Daarmee schiep hij ruimte om een nieuwe regeling af te stemmen voor het compleet nieuwe belastingstelsel waarover dit jaar wordt gesproken.
Het goede nieuws is natuurlijk dat die tussenregeling is vastgesteld met een plan van een opvallend brede ‘maatschappelijke coalitie’. ANWB, ondernemers-, milieu-, en werkgeverorganisaties, plus de belangenorganisaties van de lease- en autowereld.

Fiscale bijtellingscategorien 2016
Hoe ziet dat er in grote lijnen uit? Elektrische auto’s blijven volgend jaar vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en behouden 4 procent fiscale bijtelling. Rijders van plug-in hybrides (tot 50 gram CO2 uitstoot) gaan half tarief motorrijtuigenbelasting betalen krijgen 15 procent fiscale bijtelling. Een heel belangrijke nieuwe categorie wordt die van de ‘redelijk zuinige’modellen (51 tot en met 106 gram CO2 uitstoot), die 21 procent bijtelling meekrijgen. De overige auto’s vallen in de 25 procent-categorie, zoals nu ook al het geval is.

‘Als het kabinet valt’

Daarmee komen we bij het hart van kwestie: de Autobrief 2.0 zal de autobelastingen van 2017 en daarna compleet opnieuw moeten oprichten. Maar hoe zeker is alles voor de 2016 regeling. Paul van de Waal van de Bovag en Wiebes zijn het met elkaar eens dat ze niet verwachten dat er nog veel zal veranderen aan het besluit voor 2016. Maar toch is het niet te voorspellen wat er gebeurt wanneer het kabinet zou vallen.

De verkiezingen vanavond

De verkiezingen van de provinciale staten starten vandaag en vormen in meerder opzichten een bijzonder belangrijk moment. Komt er een politieke aardverschuiving? Ze bepalen in elk geval hoe de Eerste kamer er uit gaat zien en dat is op zijn beurt van levensbelang voor de zittende regeringscoalitie.

De eindconclusie is dus eigenlijk dat er pas echt duidelijkheid kan zijn over de planning voor de zakelijke rijder en ondernemer als het jaar 2016 zelf van start is gegaan. Het is wellicht wel slim om dit jaar al te kijken voor vervanging van de auto’s. Daarmee weet je financieel waar je aan toe bent en leg je de hoogte van de bijtelling voor zeker vijf jaar vast.

Met name bij nieuwe automodellen met lage bijtelling zoals die later dit jaar in de showroom komen is het belangrijk om te weten dat je tijdig actie moet nemen. Zeker bij plug-in hybrides kunnen door plotselinge grote vraag lange levertijden ontstaan. Importeurs rekenen de komende maanden op een run op zulke modellen.

 

bron: de zaak

Leave a Reply